Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0083 DSC_0087 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0099

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte tisdagen den 20 mars med start kl. 19 i Medborgarhuset Alafors.

På dagordningen utöver sedvanliga Årmötesärenden informerar vi om Kommunens övertagande av delar av föreningens vägnät.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 2 mars 2018.

Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.

Årsmöteshandlingar såsom Dagordning samt sedvanliga dokument och handlingar för mötet finns tillgängliga på Hemsidan nedan och senare också på Tempo i Nol 14 dagar innan Årsmötet.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna ! 

Flera nyheter»

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla i vårt område en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi tackar alla för ett bra samarbete under det gångna året och ser fram emot ett bra 2018.

Styrelsen 

Flera nyheter»