Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

Snö, regn och kyla ger riktigt ordentlig halka. Ansvaret för snöröjning och sandning delas mellan fastighetsägare, vägföreningar, Ale Kommun och Trafikverket.
Du kan hämta grus hos Kommunen på Gustavas plats i Älvängen, på parkeringen vid Byvägens förskola i Bohus samt i Brandsbo i Nol.
Det är tillåtet att hämta gruset i mindre kärl men ej större mängder på släpkärror.
Vi  du veta mer om hur snöröjning och halkbekämpning fungerar i Ale Kommun, gå in på Kommunens Hemsida.

God fortsättning på det nya året !
Styrelsen
 

Flera nyheter»

Styrelsen önskar alla medlemmar och berörda en God Jul & Gott Nytt År.

Vi ser fram emot en kommande period 2021 som förhoppningsvis ger oss möjligheter
att återgå till ett normalare liv.
Vi vill komma bort från oron och konsekvenser av covid 19 för att kunna hantera
vardagen och de sysslor vi önskar få utförda på ett planerat sätt. 

Håll avstånd - Tvätta händerna - Umgås med förstånd !

Styrelsen

Flera nyheter»