Skymd sikt-Fri höjd

Buskröjning och grenborttagning pågår på ett flertal gångvägar och vägar. Detta för att öka trafiksäkerheten. Fri höjd över gångbana  2,5 m och väg 4,6 m.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter