Gör ett klipp! - Rädda liv!

Det är vackert och härligt när träd och buskar växer och frodas.

Men häckar som växer utanför tomtgräns som blir för höga kan skymma sikten i korsningar eller begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar och skapar onödiga trafikfällor.
Det finns regler för hur växtligheten får breda ut sig.
Det skall vara fri höjd vid gatan på minst 4,7 meter. Buskar får inte vara högre än 0,7 meter i gatukorsning.
Det är du som fastighetsägare som är ansvarig om någon blir skadad eller att fordon repas.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter