Höststädning i trädgårdar

I samband med höstens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana fastighetsägare att se till växtligheten vid gator och infarter så att den följer Kommunens bestämmelser.

Tänk på att häckar och träd har vävt upp under säsongen och därmed kanske hamnar utanför de angivna mått som gäller.

Se bestämmelserna under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE, - Fastighetsutfarter resp. Fri sikt.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter