Sandupptagning & Vårstädning

Sandupptagning efter vinterns isgrusning har påbörjats och genomförs i hela Kommunen under april månad.
Om du har möjlighet, så underlätta för "sopfordonet" när det befinner sig i ditt område genom att inte parkera där sandupptagning skall ske.

I samband med vårens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana berörda fastighetsägare att se till häckar och träd vid gator och infarter så att vi följer Kommunens bestämmelser avseende "fri sikt" som bland annat syfter till bättre trafiksäkerhet och minskad risk för olyckor.

Tänk på att klippa buskar och häckar med mariginal eftersom de växer och därmed kan hamna utanför de angivna ramarna (måtten) under säsongen.

Se vidare under Hemsidan rubrik FASTIGHETSÄGARE > FRI SIKT > FASTIGHETSUTFART.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter