Sandlådor.

I branta backar finns sandlådor utplacerade.

 

I dessa finns krossflis med inblandning av salt för att förebygga klumpbildning.

 

Krossflisen är till för att flisa vägföreningens vägar och gångbanor, inte fastighetsägarens egen fastighet, eller gångbanor hos andra samfälligheter.