Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2012 > 05

Lunnavägen

Fräsning och asfaltering av vägen startar omgående.

Flera nyheter»

Asfaltering startar så snart som möjligt av NCC Roads. Asfaltering har tyvärr dröjt på grund av mycket omfattande underjordiska arbeten.

Flera nyheter»

Brobacken

Montering av vägräcken, dikning samt asfaltering har startat. Entreprenör är NCC Roads.

Flera nyheter»