Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2012 > 06

Buskröjning och grenborttagning pågår på ett flertal gångvägar och vägar. Detta för att öka trafiksäkerheten. Fri höjd över gångbana  2,5 m och väg 4,6 m.

Flera nyheter»

Grusning och hyvling av vägen är nu avslutad.

Flera nyheter»

Källvägen

Asfaltering utföres av NCC Roads och är färdigställd.

Flera nyheter»

Granvägen

Asfaltering pågår för full och är klart denna vecka.

Flera nyheter»