Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2014

Vinterväghållningen har startat. Det är samma entreprenörer som tidigare. Du som fastighetsägare behöver tänka på att maskinernas storlek är betydligt större än förr. Parkerar du på gatan så kan plogning på din väg utebli då det inte är ovanligt att plogning utförs på natten. Entreprenörererna har ingen möjlighet att invänta att du flyttar bilen, Tänk på att din sopbehållare skall placeras innanför din tomtgräns. Det är du som har ansvaret att ta bort snövallar som blir framför din infart.

Flera nyheter»

Det är fastighetsägare som är skyldig att ta ner samt bekosta åtgärder för att få fri sikt och fri höjd. Träd och häckar som växer utanför tomtgränsen skymmer sikten i korsningar eller begränsar framkomligheten på gång- och cykelvägar. Varje år skadas och dödas människor i onödan för att sikten är skymd. Du är skyldig enligt Plan- och bygglagen att sköta din tomt så att olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och  att risken för olycksfall begränsas.

Flera nyheter»

Delar av gångbana på Oljobergsvägen kaommer att repareras

Flera nyheter»

Asfaltering

Under närmaste veckorna kommer asfaltering att pågå på Smedjebacken, Fredings väg mm. Det kommer att vara begränsningar i trafiken och det är inte tillåtet att bilar är parkerade på gatorna, NCC är entreprenör och kan stänga av vägarna tillfälligt.

Flera nyheter»

Barmarksunderhåll kommer att starta så snart som möjligt med bland annat dikning, asfaltering mm. Omfattande arbeten kommer att genomföras på Smedjebacken.

Flera nyheter»

Årsmötet har beslutat om höjning av avgiften. Läs informationen.

Flera nyheter»

Sopning av vägar har påbörjats och kommer att slutföras så snart som möjligt.

Flera nyheter»

Snön och halkan kan bita sig kvar. Sänk farten, en olycka händer så lätt.

Flera nyheter»

Nu går det mot ljusare tider och kanske det slutar att regna , så att vi får sol .

Flera nyheter»