Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2014 > 09

Det är fastighetsägare som är skyldig att ta ner samt bekosta åtgärder för att få fri sikt och fri höjd. Träd och häckar som växer utanför tomtgränsen skymmer sikten i korsningar eller begränsar framkomligheten på gång- och cykelvägar. Varje år skadas och dödas människor i onödan för att sikten är skymd. Du är skyldig enligt Plan- och bygglagen att sköta din tomt så att olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och  att risken för olycksfall begränsas.

Flera nyheter»