Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2014 > 11

Vinterväghållningen har startat. Det är samma entreprenörer som tidigare. Du som fastighetsägare behöver tänka på att maskinernas storlek är betydligt större än förr. Parkerar du på gatan så kan plogning på din väg utebli då det inte är ovanligt att plogning utförs på natten. Entreprenörererna har ingen möjlighet att invänta att du flyttar bilen, Tänk på att din sopbehållare skall placeras innanför din tomtgräns. Det är du som har ansvaret att ta bort snövallar som blir framför din infart.

Flera nyheter»