Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2015 > 03

Just nu pågår ett arbete inom kommunen för att förändra väghållaransvaret. Detta är en lång process som kan ta upp till 10 år beroende på hur det hanteras. Styrelsen för vägföreningen är positiv till att så sker och att en dialog finns mellan vägföreningen och Ale kommun. Mer information finns på Ale kommuns hemsida. Styrelsen kommer att informera efterhand som övertagandet fortskrider. Styrelsens mål är naturligtvis att Ale kommun tar över väghållaransvaret inom hela vårt område, och att inte några nya vägföreningar startas inom detta.

Flera nyheter»