Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2015 > 06

Det är vackert och härligt när träd och buskar växer och frodas.

Men häckar som växer utanför tomtgräns som blir för höga kan skymma sikten i korsningar eller begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar och skapar onödiga trafikfällor.
Det finns regler för hur växtligheten får breda ut sig.
Det skall vara fri höjd vid gatan på minst 4,7 meter. Buskar får inte vara högre än 0,7 meter i gatukorsning.
Det är du som fastighetsägare som är ansvarig om någon blir skadad eller att fordon repas.

Flera nyheter»

Reparation av våra vägar har startat vilket innebär dikning, asfaltering, justering av brunnar mm. Ett stort antal vägar är berörda vilket gör att det är ganska tidskrävande.  Vår entreprenör är NCC, deras anvisningar måste respekteras för vår trafiksäkerhet.

Flera nyheter»