Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2015 > 08

Sikten är inte alltid bra i alla korsningar. Ett bra sätt att minska risken för olyckor är att sänka farten. Hastigheten är alldeles för hög. Det är inte ok att köra så fort att mäniskor riskerar att skadas.

Flera nyheter»

Ledetvägen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att Nol-Alafors Vägförening inte sköter vägen eller brunnar. För att ni skall få snabbt resultat på er synpunkter så är det bästa att ni vänder er till kommunens driftledare.

Flera nyheter»