Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2015 > 12

Trots ett ganska kraftigt snöfall har våra snöröjare kört så det ryker för att få rent våra vägar. Kör försiktigt det kan vara halt.

Flera nyheter»

Styrelsen önskar alla fastighetsägare och entreprenörer en God Jul och Gott Nytt År. Snöjouren är igång, Kör försiktigt du är inte ensam på vägen.

Flera nyheter»

I början av oktober skulle arbetet för fiberanslutning i Nol varit påbörjat. Men då IP- Only inte lämnar en tidplan och att avtal om framtida underhåll och garantier inte är undertecknat av företrädare för IP-Only så kommer arbetet att försenas.

Flera nyheter»