Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2016 > 02

i Medborgarhuset, Alafors

den 14 mars 2016 kl 19.00

På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom årsberättelse, bokslut och vägavgift samt fastställande av debiteringslängd 2016 och fastställande av förfallodag för debitering 2016-04-30.

Kallelse med alla handlingar kommer att finnas tillgängliga hos sekreteraren, ordförande, Tempo i Nol samt här på hemsidan.


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2016.

Motion från Ale kommun har inkommit angående intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark inom vägsamfälligheten.

Flera nyheter»