Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2016 > 05

I samband med vårens trädgårdsbestyr vill vi uppmana fastighetsägare att se till växtligheten vid infarter och gator så att de följer Kommunens bestämmelser.
Tänk på att häckar och träd växer sig vidare under säsongen och därmed kanske hamnar utanför de angivna ramarna.
Se bestämmelserna under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE , -Fastighetsutfart resp. Fri sikt. 

Flera nyheter»