Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2016 > 08

När det gäller schaktarbeten på våra vägar, hänvisar vi till gällande regelverk inom Ale Kommun.
Dessa bestämmelser kan man ta del av genom att länka in på Kommunens Hemsida.
Se där länk till Handbok "Arbete på Väg".

Flera nyheter»

Fiberkabel

Nedgrävning och framdragning samt installation av "Fiberkabel" har nu genomförts av IP Only till de fastighetsägare som beställt detta.
Återställningsarbeten i gator kommer Ale Kommun att svara för men som vi förstår är både längden och omfattningen av detta arbete stor och drar ut i tiden under hösten.
Styrelsen undersöker nu hur tidplanen för detta arbete ser ut och återkommer så fort vi vet mer.
Akuta problem kan meddelas via vår länk under rubriken FELANMÄLAN.
 

Flera nyheter»

I samband med höstens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana fastighetsägare att se till växtligheten vid gator och infarter så att den följer Kommunens bestämmelser.
Tänk på att häckar och träd har växt under säsongen och därmed kanske hamnar utanför de angivna mått som gäller.
Se bestämmelserna under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE, - Fastighetsutfart resp. Fri sikt.

Flera nyheter»