Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2016 > 12

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla sina medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

På grund av det omfattande återställningsarbetet efter "Fibernedgrävning" har mycket av det inplanerade jobbet med förbättringar av våra vägar under innevarande säsong senarelagts. Vi hoppas att en del av detta jobb dock kommer att genomföras under året eller senast under kommande vår.

 

Flera nyheter»