Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2017 > 02

Ale Kommun har påbörjat ett omfattande arbete med att "byta ut" vägbelysningar inom Kommunen.
Detta innebär att flera belysningsstolpar som är placerade på vägar som Vägföreningen ansvarar för också kommer att ingå i arbetet.
Vissa belysningar kan därför vara släckta på mornarna och eftermiddagarna.
Vi hoppas att ni som påverkas av arbetena har förståelse för att det ibland kan vara svårare att komma fram och ber er ta det försiktigt när ni kör förbi arbetsplatserna.  

Flera nyheter»