Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2017 > 06

Som de flesta redan konstaterat, pågår ett omfattande arbete med att dels återställa genom asfalteringsjobb efter "fibernedgrävning" men också jobb efter att Kommunen restaurerat belysningsdelen på våra vägar.

Efter utbyte av belysningsstolpar och på flera håll även kabelbyten, håller Kommunen på med att återställa gator och mark där gräv- och schaktarbeten tidigare gjorts.

NCC har i början på juni även påbörjat de jobb som Vägföreningen beställt efter att vi besiktigat vägnätet.
De mest omfattande jobben är beläggning av Parkvägen, del av Bryggareliden samt del av Skyttelvägen.
Dessa jobb planeras vara utförda till slutet av juni.

Vi ber berörda fastighetsägare och medlemmar om överseende med de olägenheter detta medför.
 

Flera nyheter»