Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2017 > 12

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla i vårt område en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi tackar alla för ett bra samarbete under det gångna året och ser fram emot ett bra 2018.

Styrelsen 

Flera nyheter»

Nu är det dags för arbete med Fibernät del 2 i området Nol och Alafors.
Arbetet startade i slutet på november och beräknas vara genomfört till mitten på december 2017.
Schakter i trädgårdar är i stort sett klart.
IP-Only och Netel hoppas på ert överseende när man är på din gata och arbetar och vädjar om er hjälp att undvika att parkera på gatan när arbete pågår. Detta för att arbetet skall gå så snabbt som möjligt.

Har ni några frågor angående detta arbete, kontakta Netel via e-post eller telefon.
E-post:    kund@netel.se
Tel:          0733-85 86 69

Flera nyheter»