Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2018 > 02

Vägföreningen har hållit sitt Årsmöte enligt plan tisdagen den 20 mars 2018.
Protokoll samt bilagor finns redovisade nedan.

Kallelse till Årsmöte:
Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte tisdagen den 20 mars med start kl. 19 i Medborgarhuset Alafors.

På dagordningen utöver sedvanliga Årmötesärenden informerar vi om Kommunens övertagande av delar av föreningens vägnät.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 2 mars 2018.

Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.

Årsmöteshandlingar såsom Dagordning samt sedvanliga dokument och handlingar för mötet finns tillgängliga på Hemsidan nedan och senare också på Tempo i Nol 14 dagar innan Årsmötet.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna ! 

Flera nyheter»