Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2018 > 04

Återställningsarbete efter "Fibernedläggning" är uppstartat och genomförs nu inom vårt vägområde via Kommunens entreprenör NCC.
Vi hoppas på ert överseende, när man är på er gata och arbetar, och vädjar om er hjälp att undvika att parkera på gatan när arbete pågår. Detta för att arbetet skall gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Har ni några frågor angående detta arbete, kontakta Netel via e-post eller telefon.
E-post:     kund@netel.se
Tel:           0733-85 86 69

Flera nyheter»

Sandupptagning efter vinterns isgrusning har påbörjats och genomförs i hela Kommunen under april månad.
Om du har möjlighet, så underlätta för "sopfordonet" när det befinner sig i ditt område genom att inte parkera där sandupptagning skall ske.

I samband med vårens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana berörda fastighetsägare att se till häckar och träd vid gator och infarter så att vi följer Kommunens bestämmelser avseende "fri sikt" som bland annat syfter till bättre trafiksäkerhet och minskad risk för olyckor.

Tänk på att klippa buskar och häckar med mariginal eftersom de växer och därmed kan hamna utanför de angivna ramarna (måtten) under säsongen.

Se vidare under Hemsidan rubrik FASTIGHETSÄGARE > FRI SIKT > FASTIGHETSUTFART.

Flera nyheter»