Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2018 > 08

(Se även artikel i Alekuriren nr 25, vecka 26, 2018)

Under november 2018 inleds en omfattande marksanering vid "punkthusen" i Nol som Naturvårdsverket finansierar. Arbetet planeras vara klart till april nästa år 2019.

Området sträcker sig runt grusplanen vid Mossvägen och Folketshusvägen, parkeringsplatsen bakom vårdcentralen, fram till skolgården och förskolan. Nolbäcken omfattas också av saneringsprojektet.
Arbetet jämförs med 300 ton blyrester som skall köras bort med ca 1000 långtradar-transporter samt återfyllning till viss del.

Ett 2m högt säkerhesstaket kommer att uppföras runt saneringsområdet. Arbetet genomförs i etapper där ett område grävs ut först och sedan återfylls och täcks över innan nästa del påbörjas. Grävarbetena kommer att gå ner till ca. 3,5m djup.
Det första steget blir att dra om alla ledningar som hittats i saneringsområdet och säkerställa att nödvändiga funktioner som V/A och EL samt Tele/Fiber hålls i drift under projekttiden.

Vi ber alla som berörs av störningar och de olägenheter som självklart kommer att uppstå under detta pågående och omfattande jobb att ha förståelse för att detta inte är ett lätt jobb och att projektet kan stöta på oväntade problem som måste lösas akut.

Resultatet av saneringen kommer att bli odelat positiv och Alebyggen kan förhoppningsvis redan nästa år starta bygget med två "nya punkthus" med totalt 54 hyresrätter på Folketshusvägen och parkeringen som ofta har översvämmats vid häftiga regn kommer då att höjas.
Vi ser även fram emot att en ny förskola kommer att uppföras inom området.
 

Flera nyheter»

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som planeras på våra vägar under innevarande säsong 2018.
Vi ber berörda att ha överseende med de olägenheter som kan uppstå när arbetsfordon och personal utför arbetet i ert område.
Var behjälplig med att inte parkera fordon så att det hindrar genomförandet.

Flera nyheter»