Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2019

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla i vårt område en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi tackar alla för ett bra samarbete under det gångna året och ser fram emot ett bra 2020

Styrelsen

Flera nyheter»

Från och med 4 november kan du hämta grus för halkbekämpning i Brandsbo (Nol) vid Kommunens Anläggning.
Det är endast tillåtet att hämta gruset i mindre kärl, ej på släpkärror.

Flera nyheter»

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som är planlagda för våra vägar inom ramen för nuvarande periods budget. Jobben är främst inriktade på lagningsarbeten och iordningställande av ytskikt, kantstenar och styrningar för vattenflöde för dränering till brunnar.

Den "Gamla Stenvalvsbron" längs Gamla Alingsåsvägen visar tecken på belastningspåfrestningar som troligen är åldersrelaterade.
En "avsmalning" av trafikbanan på själva stenvalvsbron kommer att upprättas så att belastningen på ytterdelen av vägbanan minskas. 

Flera nyheter»

Nol-Alafors Vägförening har hållit sitt ordinarie Årsmöte måndagen den 18 mars 2019. Bifogat finns protokoll och sedvanliga årsmöteshandlingar. Om du har några frågor angående innehållet, kontakta ordförande Hans Hellman.

Flera nyheter»

Sandupptagning efter vinterns isgrusning har påbörjats och genomförs i hela Kommunen under april månad.
Om du har möjlighet, så underlätta för "sopfordonet" när det befinner sig i ditt område, genom att inte parkera där sandupptagning skall ske.
I samband med vårens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana berörda fastighetsägare att se till häckar och träd vid gator och infarter så att vi följer Kommunens bestämmelser avseende "fri sikt" som bland annat syftar till bättre trafiksäkerhet och minskad risk för olyckor.
Tänk på att klippa buskar och häckar med mariginal eftersom de växer och därmed kan hamna utanför de angivna ramarma (måtten) under säsongen.
Se vidare under Hemsidan rubrik FASTIGHETSÄGARE > FRI SIKT > FASTIGHETSUTFART.

Flera nyheter»

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte 2019 måndagen den 18 mars med start kl. 19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast fredag 8 mars 2019.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument och handlingar samt Dagordning för mötet presenteras nedan:

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna.

Flera nyheter»

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte 2019 måndagen den 18 mars med start kl.19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast fredag 8 mars 2019.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument och handlingar samt Dagordning för mötet presenteras nedan:

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna.
 

Flera nyheter»

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte 2019 måndagen den 18 mars med start kl.19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast fredag 8 mars 2019.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument och handlingar samt Dagordning för mötet kommer att presenteras senare.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna.

Flera nyheter»