Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2019 > 06

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som är planlagda för våra vägar inom ramen för nuvarande periods budget. Jobben är främst inriktade på lagningsarbeten och iordningställande av ytskikt, kantstenar och styrningar för vattenflöde för dränering till brunnar.

Den "Gamla Stenvalvsbron" längs Gamla Alingsåsvägen visar tecken på belastningspåfrestningar som troligen är åldersrelaterade.
En "avsmalning" av trafikbanan på själva stenvalvsbron kommer att upprättas så att belastningen på ytterdelen av vägbanan minskas. 

Flera nyheter»