Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2020

Styrelsen önskar alla medlemmar och berörda en God Jul & Gott Nytt År.

Vi ser fram emot en kommande period 2021 som förhoppningsvis ger oss möjligheter
att återgå till ett normalare liv.
Vi vill komma bort från oron och konsekvenser av covid 19 för att kunna hantera
vardagen och de sysslor vi önskar få utförda på ett planerat sätt. 

Håll avstånd - Tvätta händerna - Umgås med förstånd !

Styrelsen

Flera nyheter»

Årsmötet för Nol-Alafors Vägförening genomfördes i år i Furulundsparken tisdagen den 26 maj med reducerat antal deltagare på grund av smittorisk i Coronatider.
Bifogat finns Protokoll och årsmöteshandlingar. 

Flera nyheter»

Med anledning av rådande coronapandemi beslutade Styrelsen att senarelägga Årsstämman för 2020 från tidigare inplanerad tid 24/3 till tisdag 26/5 kl.18.00.
Stämman kommer att hållas utomhus i Furulundsparken Alafors.
Endast formell och sedvanlig dagordning kommer att följas och ingen fika kommer att serveras.
Dagorningen finns anslagen nedan på denna hemsida.

Välkomna
Styrelsen
 

Flera nyheter»

I år har vi ännu inte skickat ut någon Avi / Faktura för inbetalning av vägavgiften.
Detta beror på att vi senarelagt vårt Årsmöte i rådande Coronasituation.
Årsmötet planeras hållas så snart vi finner det lämpligt och då omständigheterna tillåter detta.

Många medlemmar har hört av sig och efterfrågat Fakturan samt undrat om den eventuellt har kommit bort i postgången, men så är inte fallet.
Styrelsen har för avsikt att kalla till ett ordinarie Årsmöte där vi genomför sedvanliga mötesförhandlingar så snart detta är möjligt.

Hoppas inte denna senareläggning föranleder några problem för er och vi ser fram emot att ses snart igen.

Styrelsen har redan inom planerad budget startat upp de aktiviteter som ligger i våra planer för underhåll och jobb avseende 2020.

Upptagning av sand & grus från vinterns halkbekämpning pågår.

Hälsningar

Styrelsen
 

Flera nyheter»

Det planerade Årsmötet Tisdagen den 24/3 2020 kl. 19 ställs in tills vidare. Ny tid kommer att meddelas senare.
Med anledning av rådande situation med Coronavirus, har Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening beslutat att vi får senarelägga Årsmötet tills vi får en mer normal situation av hälsoläget.

Detta gör vi för att bidra till en minskad risk för smittspridning.

Vi hoppas alla medlemmar har förståelse för denna åtgärd och ber er besöka vår Hemsida för vidare information.

                Styrelsen


 

Flera nyheter»

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte för 2020 tisdagen den 24 mars med start kl.19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda 2 veckor innan mötet, dock senast fredag 15 mars.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument med Dagorning och övriga möteshandlingar kommer att presenteras på Hemsidan så snart dessa är upprättade.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och  berörda Välkomna !

Flera nyheter»
Etiketter: dokument