Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2020 > 04

I år har vi ännu inte skickat ut någon Avi / Faktura för inbetalning av vägavgiften.
Detta beror på att vi senarelagt vårt Årsmöte i rådande Coronasituation.
Årsmötet planeras hållas så snart vi finner det lämpligt och då omständigheterna tillåter detta.

Många medlemmar har hört av sig och efterfrågat Fakturan samt undrat om den eventuellt har kommit bort i postgången, men så är inte fallet.
Styrelsen har för avsikt att kalla till ett ordinarie Årsmöte där vi genomför sedvanliga mötesförhandlingar så snart detta är möjligt.

Hoppas inte denna senareläggning föranleder några problem för er och vi ser fram emot att ses snart igen.

Styrelsen har redan inom planerad budget startat upp de aktiviteter som ligger i våra planer för underhåll och jobb avseende 2020.

Upptagning av sand & grus från vinterns halkbekämpning pågår.

Hälsningar

Styrelsen
 

Flera nyheter»