Våra vägar.

Kartan visar vilka vägar som ingår i vägföreningen samt vilka väglängder vi har.

Ale kommun redovisar på sin karta våra vägar, men kommunens karta är ofullständig.

 

Vägområdets bredd är i de flesta fall ca 2 meter på varje sida om vägen.

 

Detta innebär till och med dikesslänt eller i många fall fram till din fastighetsgräns.

 

För att kunna se kartan behöver du installerar Google Earth på din dator.

 

Vill du installera Google Earth?

 

Nol-Alafors Vägförenings vägkarta och väglängder.