Våra grundlagar.

En samfällighetsförening styrs av några viktiga lagar.

 

Dessa är:

 

Anläggningslagen

Stadgar

Lagen om förvaltning av samfälligheter