Vi kontrollerar.

Revisorer:                               Magnus Aili

                                                   Bertil Andreasson

Revisorsuppleanter:           vakant

                                                   Irene Hellekant

Valberedning:                        Catharina Eliasson (Sammankallande)

                                                    Hans Hellman (Adjungerande)