Vi förvaltar din väg.

Ordförande:                Hans Hellman

 

Vice Ordförande:     Conny Henrixon

 

Sekreterare:                Göran Svensson

 

Kassör:                            Thor Eliasson

 

Ledamot:                        Leif Andersson

 

Suppleanter:                Jim Johansson

                                       Henrik Rydstedt

                                       Stig Karlsson