Pågående projekt

Grävning  i gator och installation av optokabel sker till många fastigheter.

Ett mycket omfattande arbetet för att omvandla vägarna från enskildt huvudmannaskap till kommunalt pågår.